Andere koers

Tremenda gaat een andere koers varen!

Het Beverwijks Oratoriumkoor Tremenda is, zoals u weet, een gerenommeerd koor dat al meer dan 65 jaar goed is voor prachtige uitvoeringen van klassieke oratoria. Van de ‘Carmina Burana’ van Karl Orff tot de Matheus Passion van J.S. Bach, de Jahreszeiten van Joseph Haydn, heel veel werken in dit genre zijn de revue gepasseerd.

Maar tijden veranderen: koren hebben het niet gemakkelijk. Het realiseren van een klassiek concert op niveau is duur en vereist veel inspanning en creativiteit van leden en bestuur.

Daarin kan Tremenda zich gelukkig prijzen: onder leiding van haar gedreven en professionele dirigent Paul Waerts en een trouw ledenbestand zijn de uitvoeringen nog steeds van een hoog niveau. Het koor kan zelfs bogen op goede solisten uit eigen gelederen.

Toch wil Tremenda aansluiten bij de tijdgeest. Het aantal jonge leden is te klein en het begrip ‘oratorium’ wellicht te zwaar om enthousiaste jonge zangers aan te trekken. Lees hier verder.

Leden en bestuur zijn in de afgelopen periode bijeengekomen in een z.g. ‘Denktank’ en dat heeft een mooi resultaat opgeleverd:

Tremenda gaat haar koers verleggen; van een koor dat uitsluitend oratoria ten gehore bracht, wil Tremenda in de komende jaren z.g. thema-gerichte concerten gaan uitvoeren.  Concerten waarin fragmenten uit de bekende oratoria zeker een plaats zullen krijgen maar die meer dan nu de mogelijkheid bieden om een gevarieerd en modern programma samen te stellen.

Bij een verandering van koers hoort ook een verandering van naam:

Het Beverwijks Oratoriumkoor Tremenda zal verder gaan onder de naam Tremenda”.

Tremenda is een begrip en dat willen we graag zo houden.

In de toekomst zullen wij minder oratoriumgerelateerde muziek uitvoeren en gaan we ons meer richten op een algemeen klassiek genre.

Uiteraard blijven wij ons inzetten voor kwaliteit.

Een belangrijk deel van onze koorleden komt niet alleen uit Beverwijk maar ook uit de omliggende gemeenten zoals Heemskerk, Castricum, Uitgeest en zelfs Santpoort en Haarlem.

Een eerste aanzet voor deze nieuwe koers was het Mozartconcert in een uitverkochte Agathakerk.

Ieder voorjaar geven we rond Pasen een passieconcert dat dit jaar plaatsvindt op Palmzondag 14 april in de Vredevorstkerk te Beverwijk.

Begin november voeren we ons eerste ‘Herfstconcert’ uit waarin we alle herfstkleuren tot uiting kunnen brengen. Het is de bedoeling ieder najaar een thema-uitvoering te geven.

Het wordt een veelzijdig programma waarbij projectzangers van harte welkom zijn.

Loading