Beverwijks Oratoriumkoor

leden    bestuur

  1. NieuwsConcertHistorieDirigentRepertoireTremulantAgendaMediaDonateurs ActiesLinksContact

 

Niet meer weg te denken binnen onze vereniging is het verenigingsblad "Tremulant". Toch is het uitgeven van een papieren boekje inmiddels wat ouderwets. Tremenda gaat graag met haar tijd mee en zal daarom overstappen op een digitale versie van Tremulant in de vorm van een nieuwsbrief die elke 6 weken zal verschijnen. Door middel van onderstaande knop kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.


Dit koorblad werd eens per kwartaal uitgegeven. Het had een oplage van circa 300 exemplaren en werd verspreid onder de leden, donateurs, adverteerders, huis- en tandartsenpraktijken, culturele instellingen, ziekenhuizen en poliklinieken, media, bibliotheken, muziekscholen, collega-koren en relaties.

Hoofddoelstelling blijft informatieverstrekking naar haar leden en donateurs. Maar tevens heeft de nieuwsbrief een wervend karakter en beoogt het de promotie van het koor. Het geeft algemene informatie over koormuziek en over het koor in het bijzonder. Vertrouwelijke koorinformatie, zoals notulen van ledenvergaderingen of financien, wordt niet via de nieuwsbrief verspreid.


Een aantal vast rubrieken uit Tremulant zullen blijven bestaan:

  1. Opsommingstekenvan de bestuurstafel

  2. Opsommingstekenverjaardagen van de leden

  3. Opsommingsteken'zangerslatijn' door Theo Wildenberg

  4. OpsommingstekenUitspraken van de dirigent 


Andere onderwerpen die regelmatig in de nieuwsbrief terugkeren:

  1. Opsommingstekeninterview met een koorcollega

  2. Opsommingstekenvoorstellen van nieuwe leden (inclusief pasfoto!)

  3. OpsommingstekenAchtergrondinformatie over componisten van wie wij muziekwerken zingen

  4. Opsommingstekenmuzikale puzzel

  5. Opsommingstekenverslag van een verenigingsactiviteit


De redactie van de nieuwsbrief vindt het fijn om ook uw bijdrage te kunnen plaatsen, dus kopij kunt u op maandagavond inleveren.
Liever nog heeft de redactie dat u kopij digitaal aanlevert via tremulant@tremenda.nl

Bent u geïnteresseerd in adverteren in de digitale Tremulant en/of op onze website?
Neem contact op met de PR-commissie via pr@tremenda.nl

 

“Tremulant” gaat digitaal